Kalite Politikamız - Rawda Resort Hotels

Kalite Politikamız

Misafirlerimizi odak noktası kabul ederek uygun hizmetlerin planlanıp sağlanması, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunulması, güvenli çalışma ortamı hedeflenmesi ve RAWDA markasına bağlı misafirler yaratmak Rawda Resort Hotel’in varoluş amacını ortaya koymaktadır.

Rawda Hotel olarak;

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde çevreye olabilecek etkileri öngörmeyi ve ilgili önlemleri almayı, çevre bilincini artırmayı, çevre dengesi ve biyolojik çeşitliliği korumayı; tüm bu faaliyetlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirirken sürekli iyileştirmeyi, çalışanların düzenli olarak eğitilmesini, ilgili ulusal yasal zorunluluklar ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmeyi, iş güvenliği risklerini azaltılması ile çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını, bulunduğumuz bölgelerde ortak faydalar sağlamayı taahhüt ediyoruz.